Eğitim

Müşteriye özel bir anlamda terzi dikim optimum sistem çözümleri sunmaktayız. Bunun sonucunda eğitim programımız aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır:

Sistem Hakkında Bilgi

Sistem ve uygulamaların tanıtımı.

Operatör Eğitimi

Sistemin işleyişi ve ekipman kullanımlarının maksimizasyonu konularında operatörlere ve daha başka ilgili kişilere eğitim verilmesi.

Kullanıcı Eğitimi

Sistemin fonksiyonları konularında, gün-gün yapılan operasyonlarla kullanıcı eğitimlerinin gerçekleştirilmesi.