Sistem Dizaynı

Hedeflerin Tanımı

 

Şirket hedefleri, müşteri ihtiyaçlarına göre ve gelecekteki ihtiyaçlar doğrultusunda hedeflenen büyüme ve gelişmeye paralel olarak belirlenir ve yenilikçi lojistik çözümlerle bu hedefler desteklenir. Bu hedef doğrultusunda müşterilerimizle birlikte aşağıdaki ilgili noktalar tanımlanır:

 

• Temel koşullar

• Hedeflenen çözümlerin verimlilik ve esneklik açısından döngü süreleri

• Uzun vadeli büyümenin yanı sıra bu büyümenin devamlılığı

 

Mevcut Durum Analizi

Ürünler, siparişler ve maliyetler gibi istatiksel ve dinamik veriler analiz edilir. Böylece bu mevcut durum analizi aracılığıyla ilk olarak şirketin optimizasyon potansiyelinin görülmesi sağlanır. Bu analiz sonucunda aşağıdaki ilgili veriler elde edilir:

 

• Depo içi ürün hareketi ve dağıtım

• Sipariş yapıları

• Ortalama ve maksimum performans

• Lojistik maliyetler

• Kapasite

 

Ön Tasarım

Hedeflerin tanımlanması ve mevcut durum analiz verileri ışığında, bizler tarafından lojistik geleceğiniz de göz önünde bulundurularak alternatif çözümler üretilir. Buna göre aşağıdakiler elde edilir :

• Çeşitli Konsept Tasarımlar

• Depolama ve malzeme akış alanlarının kaba çizimi ve tasarım

• Veri ve malzeme akışı için öneriler

• Kurulacak yazılım sistemi ile ilgili teklif veya öneriler

• Karlılığın kapsamlı olarak hesaplanması

 

Detaylı Planlama

Belirlenen çözüm ayrıntılı olarak ele alınır ve şu noktaları içerir :

• Uygulama için gerekli detay çizim ve tasarımlar

• Verilerin tüm boyutlarıyla ele alınması ve gerekli boyutsal koşulların oluşturulması

• Anahtar teslim donanımlar için bütçe fiyatı

• Malzeme akışı ve süreçlerin tam tarifi

• Bilgi Teknolojileri ekibinin tanımı ve özellikleri

• Sistemler arası entegrasyon için spesifikasyonların tanımlanması

 

Simülasyon

Bir lojistik çözümün verimliliği ürün ve sipariş yapılarıyla yakından ilgilidir. Bu nedenle özellikle kurulacak büyük lojistik sistemlerde bu verimlilik ve performans hazırlanan bir simülasyon yardımıyla önceden test edilir. Böylece, gelecekte olabilecek yapısal değişikliklerle birlikte oluşabilecek dar-boğazlar görülebilir ve sistemin kurulumu aşamasında bunlar dikkate alınarak sorunların önüne geçilmiş olur.

 

Teklif

Yukarıda anlatılan 5 adım teklifin ana hatlarını oluşturmaktadır. Buna göre teklif aşağıdakileri kapsamaktadır :

• İlk durum tanımı

• Belirlenen yeni lojistik çözümün sunumu

• Süreç ve fonksiyonların özellikleri

• Teslimatın kapsamı, fiyatlar ve zamanlama

• Servis paketi

• Yazılım ve Kontrol Sistemlerinin tanımı

• Kullanılan mekaniksel gereçlerin tanımı