Yazılım

Büyük bütçelerle yapılan otomasyon yatırımları, kurulan otomasyon sistemlerinin maksimum performansta kullanımına izin veren yazılımların entegrasyonuyla anlam kazanır. Aksi halde ölü bir yatırım olmaktan öteye geçemezler. Bununla ilgili olarak iki temel yazılım entegrasyonu söz konusudur. Bunlar :

• PLC (Makine Dili Yazılımı)

• IWS (Depo Yönetim Yazılımı)

 

PLC (Makine Dili Yazılımı)

Kurulan otomasyon sistemlerinde kullanılan sensör, motor vb. ekipmanların kontrolünü ve buna bağlı olarak sistemin çalışmasını sağlayan makine programıdır. Her bir müşteri için özel olarak dizayn ettiğimiz otomasyon sistemleri gibi, bu programlarda bizler tarafından müşteriye özel olarak yazılır ve uygulanır.

 

IWS (Depo Yönetim Yazılımı)

Kurulan otomasyon sistemleri, müşterinin isteği doğrultusunda manuel olarak kontrol edilmek istenmediği sürece mutlaka bir depo yönetim sistemi tarafından yönetilirler. O halde, yatırım yapılan otomasyon sistemlerinin yanında mutlaka onları kontrol edebilen bir depo yönetim yazılımına ihtiyaç vardır. Kurulumu yapılan depolarda kullanılan mevcut depo yönetim yazılımlarının bu ihtiyaca ve entegrasyona cevap verebiliyor olması gerekmektedir. ILA olarak bizler tarafından yazılan ve çok geniş kapsamlı bir yazılım olarak sunduğumuz depo yönetim yazılımımız (IWS), yukarıda sunduğumuz otomasyon hizmetlerinin tamamını yönetebilmektedir.